Produkty a služby

Zabýváme se vývojem, výrobou, instalací a servisem měřících zařízení, které se využívají především v hydrologii a meteorologii. Společnost se zabývá komplexní dodávkou od projektu až po konečnou realizaci. Měřící technologie se zpravidla skládá z mnoha prvků v hardwaru i softwaru.

Produkty

DATA LOGGER DN4000

Fotografie DN4000Jedná se o technologicky moderní zařízení, které lze nasadit v mnoha oborech zabývajících se měřením fyzikálních veličin.
Datalogger DN4000 je kompatibilní s předchozími verzemi LD3020, LEC3000 a LEC3010.

Základní vlastnosti

 • jednoduchost = spolehlivost
 • snadná a rychlá uživatelská obsluha
 • nízká spotřeba (využití moderních zdrojů napájení s dlouhou životností a možností nabíjení a využitím moderních technologiích v procesorech (SLEEP režim))
 • kompatibilita s předchozími zařízeními
 • sběr dat lze provádět pomocí SD paměťových karet
 • nasazení především v terénních podmínkách (mnohdy extrémních, teploty od –40 do +60°C)
 • zabudovaný modul GSM/GPRS (možnost záměny za jiný typ přenosového modulu)
 • vysoká odolnost celého zařízení vůči přepětí a rušení
 • možnost záznamu snímků pomocí externí kamery
 • modulárnost (velké množství rozšiřitelných modulů s možností i dodatečných montáží), možnost zvýšit počet vstupů a výstupů
 • úpravy SW dle požadavků zákazníka
 • minimální nároky na montáž a výměnu modulů i v terénu (DIN lišta, šroubovací konektorové svorkovnice), servis a údržbu (snížení druhotných nákladů)
 • malé rozměry 160 x 80 x 60 mm

Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4000 CZ (PDF soubor; velikost: 280 kB)
prospekt DATA LOGGER DN4000 EN (PDF file; size: 280 kB)

DATA LOGGER LD3030

Fotografie LD3030

Základní technické parametry

 • Verze LD3030 představuje provedení záznamového zařízení, které je určeno svým robustním provedením především na objekty podzemních vod při instalacích přímo do vrtu, kde se uplatní jeho malé rozměry a snadná montáž. LD3030 lze však využít i při jiných aplikacích díky možnosti připojení dalších čidel jak digitálních, tak analogových. Vlastní měřící systém obsahuje datalogger kompatibilní s řadou LEC 3000, primární napájecí článek a to vše při rozměrech válce o průměru 40mm a délce 320mm.
 • Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli a zajišťuje tak vysokou klimatickou odolnost (rozsah teplot -40 až +80°C, stupeň krytí IP67).
 • Vlastní datalogger – LD3030 využívá osvědčené technologie řady LD3020 (hlásná síť povrchových a podzemních vod). Jedná se o verzi upravenou pro provoz s napájecím článkem 3,6V a použitelnou do vrtů o vnitřním průměru 50mm. Datalogger má navíc možnost připojení další analogové a jednoho digitálního vstupu, jakož i přímého připojení platinového teploměru.
 • Jako primární napájecí článek jsou zde použity články typu Li-SOCI2 s celkovou kapacitou 17 Ah při napětí 3,6V, které by měly i při nepříznivých teplotách vyhovět požadavkům na provoz po dobu několika let. Datalogger by měl při záznamu dat po jedné hodině fungovat nejméně 5 let. Baterie lze snadno vyměnit přímo na lokalitě. S dataloggerem lze lokálně komunikovat pomocí notebooku přes sériový port RS232, který je vyveden na vodotěsný konektor, navíc chráněný víčkem. Ke stanici se běžně dodává konvertor USB-RS232, pokud uživatel preferuje počítač bez sériového portu.
 • Velkou výhodou stanice je ukládání dat na výměnné paměťové karty typu MMC nebo SD, které umožňují snadný sběr dat bez potřeby dalšího technického vybavení. Této výhody lze využít i v případě závažného poškození stanice a získat tak vždy uložená data. Dostupnou kapacitu lze podle potřeby rozšiřovat a získat prostor pro záznam teoreticky až stovek let (karty až 2 GB).
 • Proti možné kondenzaci vlhkosti v dataloggeru je pod uzavíratelným víčkem, kde se nachází MMC paměťová karta, umístěn i silikagelový pytlík, který se v případě vlhkosti zabarví. Vlastní tlaková sonda je připojena přes vývodku až do dataloggeru, kde je i vyvedena kapilára, bez přerušení kabelu.
 • Datalogger LD3030 lze rovněž doplnit o modul GSM/GPRS pro vzdálenou komunikaci a přenos dat.

Ke stažení: katalagový list DATA LOGGER LD3030 (PDF soubor; velikost: 272kB)

DATA LOGGER DN4000 Kompakt

Fotografie DN4000Jedná se o technologicky moderní zařízení, které lze nasadit v mnoha oborech zabývajících se měřením fyzikálních veličin.
Datalogger DN4000 Kompakt je technologicky moderní zarízení, které je urceno predevším pro rychlé instalace do terénních podmínek, všude tam, kde požadujeme presné a spolehlivé merení hladin, teplot, prutoku prímo na vrtech a zdrojích vody.

Základní vlastnosti

 • jednoduchost = spolehlivost
 • snadná a rychlá uživatelská obsluha
 • nízká spotřeba - 5 let provozu s přenosem dat GSM/GPRS bez výmeny napájecího článku
 • zvýšená odolnost - rozsah provozních teplot –40 až +60°C, stupeň krytí proti vlhkosti IP67
 • GSM/GPRS - přenos dat přes GSM/GPRS, data na webu, SMS varovná a dotazovací hlášení
 • čidla a sondy - připojitelné přes RS485 ale i analogové a digitální vstupy
 • lokální sběr dat možnost paměťové micro SD karta, USB komunikace s PC
 • modulárnost (velké množství rozšiřitelných modulů s možností i dodatečných montáží), možnost zvýšit počet vstupů a výstupů
 • úpravy SW dle požadavků zákazníka
 • malé rozměry - 160 x 80 x 60 mm, snadná montáž, mobilní instalace pomocí závěsné karabiny

Ke stažení:
Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4000 CZ (PDF soubor; velikost: 280 kB)
prospekt DATA LOGGER DN4000 EN (PDF file; size: 280 kB)

SNĚHOMĚR LDSMS2014

Fotografie LDSMS2014Jedná se o přesný a spolehlivý sněhoměr na principu váhy sněhu doplněný o zařízení zamezující vzniku přemostění sněhu (snowbridging). Primárně je určen na kontinuální měření vodní hodnoty a výšky sněhu, je však možné ho doplnit o řadu dalších čidel.

Přístroj byl vyvinut s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci řešení projektu „Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální stanovení vodní hodnoty sněhu v terénu“ řešeného v letech 2012-14. Vývoj byl realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, v. v. i. (VÚV) a Výzkumným ústavem lesního hospodářství, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno (VÚLHM).

Výsledky terénního testování pracovníky VÚV a VÚLHM byly prezentovány na:
 • mezinárodní konferenci XIX. Stretnutie snehárov konaného ve dnech 26.–28. 3. 2014 v Peci pod Sněžkou
 • konferenci Hydrologie malého povodí 2014 konané ve dnech 22. do 24. 4. 2014 v Praze

Základní vlastnosti

 • snadná instalace v libovolné krajině
 • rozměr skutečně vážené plochy 200 x 200 cm
 • robustnost konstrukce zajišťující extrémně dlouhou životnost
 • rozsah měření dle lokality určení až do 3 000 mm vodní hodnoty sněhu
 • rozlišení 0,1 mm vodní hodnoty sněhu, přesnost senzorů 0,2 % FS
 • vysoká přesnost měření v průběhu akumulace sněhu i tání
 • spolehlivé zamezení vzniku přemostění sněhu (snowbridging)
 • snadná a rychlá uživatelská obsluha
 • nízká spotřeba (využitím moderních technologiích v procesorech - SLEEP režim)
 • integrovaný modul GSM/GPRS
 • možnost připojení dalších čidel, modularita dataloggeru zařízení
 • vysoká odolnost celého zařízení vůči přepětí a rušení

Ke stažení / Download:
prospekt Sněhoměr LDSMS2014 CZ (PDF soubor; velikost: 779 kB)
prospekt Sněhoměr LDSMS2014 EN (PDF soubor; velikost: 746 kB)

DATA LOGGER DN4020

Fotografie DN4020DATA LOGGER DN4020 je zařízení pro měření fyzikálních veličin, sběr a ukládání naměřených dat, ke kterému je možno připojit senzory s komunikačním rozhraním nebo s digitálním výstupem – čidla hladiny, teploty, vlhkosti, srážek apod. Jedná se o technologicky moderní zařízení, které je určeno díky svým malým rozměrům a snadné montáži především pro instalace přímo do vrtů, ale lze ho nasadit i v jiných aplikacích zabývajících se měřením fyzikálních veličin.

Základní vlastnosti

 • zařízení se vyznačuje velmi nízkou spotřebou
 • čidla a sondy - snadné připojení inteligentních sond pomocí sběrnice RS485
 • zvýšená odolnost umožňuje pracovat v extrémních podmínkách –40 až +60 °C a stupněm krytí proti vzdušné vlhkosti až IP67
 • Bluetooth - Datalogger je pro potřeby přímé komunikace s PC nebo se zařízením s OS Android vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth low energy verze 4.0.

Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4020 CZ (PDF soubor; velikost: 779 kB)
prospekt DATA LOGGER DN4020 EN (PDF file; size: 776 kB)

DATA LOGGER DN4110

Fotografie DN4110DATA LOGGER DN4110 technologicky moderní zařízení, které je určeno především pro rychlé instalace do terénních podmínek, všude tam, kde požadujeme přesné a spolehlivé měření hladin, teplot, průtoků přímo na vrtech a zdrojích vody.

Základní vlastnosti

 • zařízení se vyznačuje velmi nízkou spotřebou
 • GSM/GPRS - přenos dat přes GSM/GPRS, data na webu, SMS varovná a dotazovací hlášení
 • Bluetooth - Datalogger je pro potřeby přímé komunikace s PC nebo se zařízením s OS Android vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth low energy verze 4.0.
 • zvýšená odolnost umožňuje pracovat v extrémních podmínkách –40 až +60 °C a stupněm krytí proti vzdušné vlhkosti až IP67

Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4110 CZ (PDF soubor; velikost: 779 kB)
prospekt DATA LOGGER DN4110 EN (PDF file; size: 776 kB)