Produkty a služby

Zabýváme se vývojem, výrobou, instalací a servisem měřících zařízení, které se využívají především v hydrologii a meteorologii. Společnost se zabývá komplexní dodávkou od projektu až po konečnou realizaci. Měřící technologie se zpravidla skládá z mnoha prvků v hardwaru i softwaru.

Produkty

DATA LOGGER DN4000

Fotografie DN4000Jedná se o technologicky moderní zařízení, které lze nasadit v mnoha oborech zabývajících se měřením fyzikálních veličin.
Datalogger DN4000 je kompatibilní s předchozími verzemi LD3020, LEC3000 a LEC3010.

Základní vlastnosti

 • jednoduchost = spolehlivost
 • snadná a rychlá uživatelská obsluha
 • nízká spotřeba (využití moderních zdrojů napájení s dlouhou životností a možností nabíjení a využitím moderních technologiích v procesorech (SLEEP režim))
 • kompatibilita s předchozími zařízeními
 • sběr dat lze provádět pomocí SD paměťových karet
 • nasazení především v terénních podmínkách (mnohdy extrémních, teploty od –40 do +60°C)
 • zabudovaný modul GSM/GPRS (možnost záměny za jiný typ přenosového modulu)
 • vysoká odolnost celého zařízení vůči přepětí a rušení
 • možnost záznamu snímků pomocí externí kamery
 • modulárnost (velké množství rozšiřitelných modulů s možností i dodatečných montáží), možnost zvýšit počet vstupů a výstupů
 • úpravy SW dle požadavků zákazníka
 • minimální nároky na montáž a výměnu modulů i v terénu (DIN lišta, šroubovací konektorové svorkovnice), servis a údržbu (snížení druhotných nákladů)
 • malé rozměry 160 x 80 x 60 mm

Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4000 CZ (PDF soubor; velikost: 280 kB)
prospekt DATA LOGGER DN4000 EN (PDF file; size: 280 kB)

DATA LOGGER DN4000 Kompakt

Fotografie DN4000Jedná se o technologicky moderní zařízení, které lze nasadit v mnoha oborech zabývajících se měřením fyzikálních veličin.
Datalogger DN4000 Kompakt je technologicky moderní zarízení, které je urceno predevším pro rychlé instalace do terénních podmínek, všude tam, kde požadujeme presné a spolehlivé merení hladin, teplot, prutoku prímo na vrtech a zdrojích vody.

Základní vlastnosti

 • jednoduchost = spolehlivost
 • snadná a rychlá uživatelská obsluha
 • nízká spotřeba - 5 let provozu s přenosem dat GSM/GPRS bez výmeny napájecího článku
 • zvýšená odolnost - rozsah provozních teplot –40 až +60°C, stupeň krytí proti vlhkosti IP67
 • GSM/GPRS - přenos dat přes GSM/GPRS, data na webu, SMS varovná a dotazovací hlášení
 • čidla a sondy - připojitelné přes RS485 ale i analogové a digitální vstupy
 • lokální sběr dat možnost paměťové micro SD karta, USB komunikace s PC
 • modulárnost (velké množství rozšiřitelných modulů s možností i dodatečných montáží), možnost zvýšit počet vstupů a výstupů
 • úpravy SW dle požadavků zákazníka
 • malé rozměry - 160 x 80 x 60 mm, snadná montáž, mobilní instalace pomocí závěsné karabiny

Ke stažení:
Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4000 CZ (PDF soubor; velikost: 280 kB)
prospekt DATA LOGGER DN4000 EN (PDF file; size: 280 kB)

DATA LOGGER DN4000

Fotografie DN4003Zařízení pro měření fyzikálních veličin, sběr a ukládání naměřených dat a bezdrátový přenos dat na server. K zařízení je možno připojit senzory s analogovým výstupem, digitálním výstupem nebo inteligentní senzory s komunikačním rozhraním RS485.

Základní vlastnosti

 • alfanumerický displej a fóliová klávesnice - jednoduché ovládání, sledování aktuálních hodnot, nastavování parametrů atd.
 • malé rozměry - 160 x 80 x 60 mm, snadná montáž – DIN lišta, odnímatelné šroubovací konektory
 • zvýšená odolnost - rozsah provozních teplot –40 až +60 °C, vysoká odolnost vůči přepětí
 • nízká spotřeba - klidová spotřeba 90 μA, široký rozsah napájení 6 V nebo 12 V olověné akumulátory, 24 V DC pro průmysl
 • online přístup k datům - vizualizace přijatých dat (tabulky, grafy) pomocí webového prohlížeče
 • GSM/GPRS - přenos dat, data na webu, SMS varovná, dotazovací, nastavovací, možnost provozu dvou SIM karet
 • lokální sběr dat a komunikace - bezdrátové rozhraní Bluetooth, USB komunikace s PC, slot pro MMC/SD/SDHC paměťovou kartu
 • čidla a sondy - připojitelné přes rozhraní RS485, analog. a dig. vstupy, nastavitelné výstupy napájení, analog. výstup, vstup pro solární panel

Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4003 CZ (PDF soubor; velikost: 180 kB)

SNĚHOMĚR LDSMS2014

Fotografie LDSMS2014Jedná se o přesný a spolehlivý sněhoměr na principu váhy sněhu doplněný o zařízení zamezující vzniku přemostění sněhu (snowbridging). Primárně je určen na kontinuální měření vodní hodnoty a výšky sněhu, je však možné ho doplnit o řadu dalších čidel.

Přístroj byl vyvinut s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci řešení projektu „Vývoj přístroje a metodiky na kontinuální stanovení vodní hodnoty sněhu v terénu“ řešeného v letech 2012-14. Vývoj byl realizován ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, v. v. i. (VÚV) a Výzkumným ústavem lesního hospodářství, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno (VÚLHM).

Výsledky terénního testování pracovníky VÚV a VÚLHM byly prezentovány na:
 • mezinárodní konferenci XIX. Stretnutie snehárov konaného ve dnech 26.–28. 3. 2014 v Peci pod Sněžkou
 • konferenci Hydrologie malého povodí 2014 konané ve dnech 22. do 24. 4. 2014 v Praze

Základní vlastnosti

 • snadná instalace v libovolné krajině
 • rozměr skutečně vážené plochy 200 x 200 cm
 • robustnost konstrukce zajišťující extrémně dlouhou životnost
 • rozsah měření dle lokality určení až do 3 000 mm vodní hodnoty sněhu
 • rozlišení 0,1 mm vodní hodnoty sněhu, přesnost senzorů 0,2 % FS
 • vysoká přesnost měření v průběhu akumulace sněhu i tání
 • spolehlivé zamezení vzniku přemostění sněhu (snowbridging)
 • snadná a rychlá uživatelská obsluha
 • nízká spotřeba (využitím moderních technologiích v procesorech - SLEEP režim)
 • integrovaný modul GSM/GPRS
 • možnost připojení dalších čidel, modularita dataloggeru zařízení
 • vysoká odolnost celého zařízení vůči přepětí a rušení

Ke stažení / Download:
prospekt Sněhoměr LDSMS2014 CZ (PDF soubor; velikost: 779 kB)
prospekt Sněhoměr LDSMS2014 EN (PDF soubor; velikost: 746 kB)

DATA LOGGER DN4020

Fotografie DN4020DATA LOGGER DN4020 je zařízení pro měření fyzikálních veličin, sběr a ukládání naměřených dat, ke kterému je možno připojit senzory s komunikačním rozhraním nebo s digitálním výstupem – čidla hladiny, teploty, vlhkosti, srážek apod. Jedná se o technologicky moderní zařízení, které je určeno díky svým malým rozměrům a snadné montáži především pro instalace přímo do vrtů, ale lze ho nasadit i v jiných aplikacích zabývajících se měřením fyzikálních veličin.

Základní vlastnosti

 • zařízení se vyznačuje velmi nízkou spotřebou
 • čidla a sondy - snadné připojení inteligentních sond pomocí sběrnice RS485
 • zvýšená odolnost umožňuje pracovat v extrémních podmínkách –40 až +60 °C a stupněm krytí proti vzdušné vlhkosti až IP67
 • Bluetooth - Datalogger je pro potřeby přímé komunikace s PC nebo se zařízením s OS Android vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth low energy verze 4.0.

Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4020 CZ (PDF soubor; velikost: 779 kB)
prospekt DATA LOGGER DN4020 EN (PDF file; size: 776 kB)

DATA LOGGER DN4110

Fotografie DN4110DATA LOGGER DN4110 technologicky moderní zařízení, které je určeno především pro rychlé instalace do terénních podmínek, všude tam, kde požadujeme přesné a spolehlivé měření hladin, teplot, průtoků přímo na vrtech a zdrojích vody.

Základní vlastnosti

 • zařízení se vyznačuje velmi nízkou spotřebou
 • GSM/GPRS - přenos dat přes GSM/GPRS, data na webu, SMS varovná a dotazovací hlášení
 • Bluetooth - Datalogger je pro potřeby přímé komunikace s PC nebo se zařízením s OS Android vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth low energy verze 4.0.
 • zvýšená odolnost umožňuje pracovat v extrémních podmínkách –40 až +60 °C a stupněm krytí proti vzdušné vlhkosti až IP67

Ke stažení / Download:
prospekt DATA LOGGER DN4110 CZ (PDF soubor; velikost: 779 kB)
prospekt DATA LOGGER DN4110 EN (PDF file; size: 776 kB)

DATA LOGGER DN4000

Fotografie Plovákového hladinoměru ALFA D


Účel a využití plovákového hladinoměru:

 • přesné měření hladiny kapaliny (vody) na lokalitách, kde je požadováno vysoké rozlišení a přesnost
 • velké vodní plochy, měrné žlaby pro měření průtoku, limnigrafické stanice na povrchových vodách
 • s určitým omezením je možno hladinoměr použít i pro měření podzemních vod ve vrtech. V těchto případech je vhodné použít plovák menšího průměru s přihlédnutím k průměru výstroje vrtu, jeho kolmosti a hloubce zaklesnutí hladiny

Základní vlastnosti

 • Rozlišení 1mm v celém (libovolném) rozsahu
 • Komunikační rozhraní - RS485, protokol HART kompatibilní se sondami BD Sensors a se sondami vyrobenými firmou Ing. Libor Daneš (RS485 teploměr, vlhkoměr, pyranometr, ...). Plovákový hladinoměr lze tak připojit na vzdálenost stovky metrů.
 • Napájecí napětí - 6 až 24 V DC
 • Nízká proudová spotřeba - 300 uA při četnosti snímání polohy 1 × za sekundu.
 • Krytí snímače - IP66
 • Akumulátor - Elektronika plováku má vlastní záložní akumulátor, který umožňuje snímat změny polohy plováku i při odpojení napájení. Akumulátor se dobíjí při napájení z dataloggeru a umožňuje pokračování měření hladiny až jeden týden po odpojení napájení.
 • Rozsah pracovních teplot snímače -40 až +60 °C
 • Rozměry snímače - 125 × 120 × 100 mm
 • Rozměry a hmotnost plováku - Ø 120 mm; výška 25 mm; hmotnost 250 g
 • Protizávaží 100 g
 • Pracovní lanko a měřící kladka - Ø pracovního lanka: 1 mm, délka pracovního lanka: dle objednávky, Ø měřicí kladky: 120 mm
 • Připojení kabelu - připojení kabelu přes průchodku na šroubovací svorky.
 • Variabilita montáže - Velká variabilnost při montáži nerezového těla snímače. Možnost nastavení svislé polohy kladky snímače.

Ke stažení / Download:
prospekt Plovákový hladinoměr ALFA D (PDF soubor; velikost: 240 kB)