Reference

Dlouhodobým cílem společnosti je upevnit své postavení na domácím a zahraničním trhu. Firma má dlouholeté zkušenosti s dodávkou měřících systémů v oblasti hydrologie a meteorologie nejen na území České republiky.
Využíváme moderní technologie ve výrobě a poznatky z dlouhodobého provozu ke stálému zdokonalování našich produktů.
Poskytujeme komplexní servis, služby a konzultace. Nabízíme solidnost a přímočarost v jednání s klienty.


V současné době dodáváme měřící systémy pro tyto klienty:


 • Český hydrometeorologický ústav
 • Povodí Vltavy, s. p.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Lázně Františkovy Lázně, a.s.
 • Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.
 • Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.
 • Lázně Poděbrady, a.s.
 • Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart
 • Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a.s.
 • Karlovarská Korunní, s.r.o.
 • Poděbradka, a.s.
 • BOHEMIA MINERAL WATERS, s.r.o.
 • ČVUT v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
 • Lesy hl.m. Prahy
 • Vojenské lesy a statky ČR, s.p.